Reģistrējies šeit
E-pasts :
Vārds :
Uzvārds :
Parole :
Pievienot profila bildi

Esmu iepazinies/usies un piekrītu Perons.lv lietošanas noteikumiem.

Jūsu personiskie dati būs konfidenciāli saskaņā ar datu aizsardzības likuma noteikumiem.

Perons.lv lietošanas noteikumi

1.Portāla Perons.lv Lietotājs ir fiziska vai juridiska persona, kura izveido savu profilu un savu personalizētu veikalu/s un ievieto preces un/vai pakalpojumus portālā www.perons.lv.
2. Portāla Perons.lv noteikumi ar katru Lietotāju stājas spēkā ar brīdi, kad Lietotājs piekritis Perons.lv lietošanas noteikumiem un apstiprinājis savu reģistrāciju portālā www.perons.lv, izmantojot Facebook.com vai Draugiem.lv pasi, vai aizpildot jauna lietotāja reģistrācijas formu www.perons.lv portālā.
3. Ar šo noteikumu apstiprināšanu Lietotājs apliecina, ka sniedz tikai un vienīgi patiesu un faktiskajai situācijai atbilstošu informāciju par sevi, neuzdodoties par citu personu, saprot un atzīst, ka, apstiprinot noteikumus, dod Perons.lv tiešu un nepārprotamu piekrišanu savu personas datu apstrādei.
4.Lietotāja profila informācijai jābūt skaidrai un patiesai - fiziskai personai jābūt pareizam Lietotāja vārdam, uzvārdam, profilai bildē jābūt redzamam Pārdevējam vai Pircējam, juridiskai personai jābūt norādītam tās pārstāvja vārdam uzvārdam un profila bildē jābūt redzamam tās pārstāvim. Veikala bildei jāatbilst veikala tematikai.
5. Informācija par preci jābūt skaidrai un patiesai - saprotamam nosaukumam, cenai ar PVN, atbilstošam preces aprakstam, saprotamiem un kvalitatīviem fotoattēliem.
6. Perons.lv ir tiesības jebkurā brīdī, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, ierobežot vai liegt konkrētam Lietotājam pieeju portālam www.perons.lv gadījumā, ja Lietotājs ir pārkāpis šos noteikumus vai rīkojas pretlikumīgi.
7. Perons.lv ir tiesības dzēst vai labot veikalus, preces un/vai pakalojumus, koriģēt kategorijas gadījumos, ja:
7.1. Preču un/vai pakalpojuma informācijā un/vai attētā ir pretlikumīga, amorāla, apvainojoša, krāpnieciska informācija vai teksts;
7.2. Preces un/vai pakalpojumi ir ievietoti neatbilstošā kategorijā;
7.3. Pievienots nekvalitatīvs, neskaidras informācijas saturošs attēls;
7.4. Informācija par preci un/vai pakalpojumu ir vispārīga, neskaidra, nekonkrēta;
8. Atbildību par ievietotās preces un/vai pakalpojuma patieso saturu uzņemas Lietotājs.
9. Perons.lv neuzņemas atbildību par Lietotāja preču un/vai pakalpojumu turpmāko realizāciju un darbībām, kas ar to saistītas.
10. Par Lietotāja komercdarības veikšanu portālā Perons.lv atbildību neuzņemas.
11. Perons.lv portālā nav atļauts ievietot saites uz citiem interneta portāliem. Ja šāda informācija tiks ievadīta, tā tiks cenzēta.
12. Perons.lv, izvietojot informāciju portālā www.perons.lv vai ar e-pasta starpniecību, ir tiesīga informēt Lietotājus par dažāda veida ar portālu www.perons.lv saistītām aktualitātēm.
13. Perons.lv ir tiesības jebkurā brīdī ieviest izmaiņas šajos noteikumos un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas www.perons.lv.